รู้ทันโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร วิธีป้องกัน สาเหตุ วิธีรักษา

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยมากกว่าการเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุเสีย

โดยเฉพาะโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร คำแนะนำจากแพทย์มะเร็งในกระเพาะอาหาร เป็นเนื้อร้ายของบริเวณที่ระบุกระเพาะอาหาร ซึ่งมักจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เราจะพบในคนไข้ที่อายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป

อาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ระยะแรกอาจจะมีอาการปวดท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร น้ำหนักลด หรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือด มีภาวะซีด โลหิตจางจากการขาดเลือดหลัง

การรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร เกิดขึ้นกับระยะของโรค การรักษาหลัก ๆ คือเรื่องของการผ่าตัด เพื่อนำก้อนมะเร็งออกไป แล้วก็ตามด้วยการใช้แสงหรือเคมีบำบัด ปัจจุบันได้มีการรักษาที่จะช่วยลดการเกิดซ้ำและลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้

งดสูบบุหรี่

ปัจจุบันมะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร แต่ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างหรือการควบคุมอาหารบางอย่างก็จะช่วยได้ลดโอกาสการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การลดการสูบบุหรี่ การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นอาหารปิ้งย่าง อาหารลดความอ้วน หรืออาหารหมักดอง ก็จะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้บ้าง

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการช่วยรักษาโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารมีมากขึ้น ทั้งนี้การตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี การดูแลป้องกันการรักษาอย่างทันท่วงที ก็จะช่วยทำให้การรักษาทำได้ง่ายขึ้น

ขอบคุณ นพ.ธัชชัย ศรีประทุม แพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร รายงานก้าวทันสุขภาพ