วิธีตรวจการตั้งครรภ์ว่าจะท้องไหม

ตรวจครรภ์

วิธีการตรวจการตั้งครรภ์ นั้นสามารถรับการตรวจได้โดยแพทย์จะตรวจจากปัสสาวะประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากที่ระจําเดือนขาด เนื่องจากระดับของฮอร์โมนสูงพอ ที่จะทดสอบได้ด้วยปัสสาวะ หรืออาจทดสอบด้วยตัวเองด้วยการ ซื้อชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไป แบบสําเร็จรูป ชุดทดสอบการตั้งครรภ์นี้ประกอบด้วยสารละลายเคมี ซึ่งวิธีใช้การหยดปัสสาวะเพียง 2-3 หยด ซึ่งควรเป็นปัสสาวะแรกเมื่อครั้งตื่นนอน การทดสอบผล มีหลายแบบ เช่น การดูสีที่เปลี่ยนแปลงไปให้ผลที่น่าเชื่อถือได้ หากทําตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี หากยังไม่แน่ใจควรไปพบ – แพทย์เพื่อยืนยันการตรวจอีกครั้งหนึ่ง แต่หากประจําเดือน ขาด 2 เดือนแล้ว แพทย์จะใช้การตรวจภายในเพื่อยืนยันการตั้งครรภ์

การอ่านผลชุดตรวจการตั้งครรภ์

เดิมชุดทดลองการตั้งครรภ์ที่ซื้อมาทั่วๆไปจะบอกวิธีการใช้และกระบวนการอ่านผลของการทดลองระบไว้พร้อมรูปแบบอย่าง แนะนำว่าการอ่านผลที่สมควรควรจะรอคอยราว 5 นาที เพราะว่าถ้าหากทิ้งเอาไว้อาจมีอีกขีดปรากฎขึ้นมา ซึ่งผลจะไม่แน่นอนแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้น โดยขีด C คือ Control Line ส่วนขีด T คือ Test Line

การอ่านผลชุดตรวจการตั้งครรภ์
การอ่านผลชุดตรวจการตั้งครรภ์
ที่มาของภาพ : conceiveeasy.com

1. ตรวจแล้วขึ้น 1 ขีด  ขึ้นที่ขีด C อย่างเดียว  คือ ได้ผลลบ แปลว่า “ไม่น่าจะตั้งครรภ์” หมายความว่า คุณอาจจะไม่ตั้งครรภ์ หรือ อาจจะตั้งครรภ์แล้วแต่ยังตรวจไม่พบก็ได้ อาจต้องทำการตรวจซ้ำในอีก 2 – 3 วันค่ะ

2. ตรวจแล้วขึ้น 2 ขีด หรือ ขึ้น 2 ขีด จาง ๆ  ขึ้นที่ขีด C และ T  คือ ได้ผลบวก แปลว่า “น่าจะมีการตั้งครรภ์”  แต่ถ้าตรวจแล้วขีด T ขึ้นจาง ๆ ขอแนะนำว่าให้รออีก 2-3 วันแล้วค่อยตรวจใหม่ค่ะ

3. ตรวจแล้วไม่ขึ้นแถบสีหรือไม่ขึ้นสักขีด หรือ ขึ้น 1 ขีดบนตัว T คือ อ่านค่าไม่ได้ แปลว่า “ชุดทดสอบการตั้งครรภ์เสีย”  เช่น  การเก็บไม่ถูกวิธี การใช้ปัสสาวะเก่า เป็นต้น  แบบนี้คุณจะต้องทำการตรวจใหม่อีกครั้ง