5 วิธีง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น

5 วิธีง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น

5 วิธีง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น การดูแลรักษาสุขภาพทุกช่วงอายุการดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนทุกเพศทุกวัย สุขภาพดีไม่ได้มีขายทุกสิ่งเริ่มต้นจากตัวของเราเอง

5 วิธีดูแลรักษาสุขภาพ

อาหาร

1 อาหาร

เราจะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละวันประกอบไปด้วยอาหารประเภทโปรตีนแป้งน้ำตาลผักผลไม้ไขมันและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือดื่มน้ำให้เพียงพอ

ขับถ่าย

2 ขับถ่าย

ซึ่งก็คือการขับถ่ายเป็นการนำของเสียออกจากร่างกายเราควรจะขับถ่ายอุจจาระเป็นประจำทุกวันและไม่กลั้นปัสสาวะการรับประทานอาหารที่มีกากใยมากๆเช่นผักต่างๆจะช่วยในเรื่องการขับถ่าย

3 อากาศ

เราควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีมลพิษสูงเช่นโรงงานอุตสาหกรรมถนนที่มีรถติดที่พักอาศัยควรจะมีการทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโรคต่างๆ

ออกกำลังกาย

4 ออกกำลังกาย

เราควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 20 ถึง 30 นาทีสัปดาห์ละประมาณ 3-4 ครั้งโดยเลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับอายุและสภาพร่างกายของตัวเอง

พุทธศาสนา

5 อารมณ์

ให้ยึดหลักการดำเนินชีวิตตามแบบศาสนาพุทธคือให้อยู่กับปัจจุบันเพราะอดีตก็ผ่านไปแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้มีความสุขกับปัจจุบัน